Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Architektura i Urbanistyka są wydawane od 1989 roku przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej jako periodyk.

Od 2020 roku seria nosi nazwę: Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz. Ukazują się cztery numery w roku, każdy z nich ma charakter zeszytów monograficznych.

Na łamach czasopisma prezentowane są najnowsze wyniki badań prowadzonych przez naukowców reprezentujących różne ośrodki w Polsce i za granicą w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Prezentowane treści obejmują szeroki zakres tematyczny związany z projektowaniem architektonicznym, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, architekturą wnętrz, a także teorią, historią i ochroną dziedzictwa.

 

Koszt publikacji artykułu wynosi 960 zł plus 23% VAT. Opłata zawiera wszystkie koszty publikacji, w tym koszt 1 egz. autorskiego.

Opłaty należy dokonać po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i przyjęciu artykułu przez Redakcję do publikacji, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. 

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegł  jak najsprawniej.

 

Punktacja MEiN - 70 pkt.

ISSN 2658-2619

 

Strona czasopisma ZN PP Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Formatka czasopisma i instrukcje dla autorów.

Wszystkie numery czasopisma w otwartym dostępie

w Systemie Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej