Czasopisma

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Architektura i Urbanistyka są wydawane od 1989 roku przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej jako periodyk.

Od 2020 roku seria nosi nazwę: Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz. Ukazują się cztery numery w roku, każdy z nich ma charakter zeszytów monograficznych.