Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie wyników badań prowadzonych w poszczególnych zakładach instytutu lub we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi. Istnieje też możliwość redakcji zeszytów zawierających artykuły nadsyłane przez poszczególnych autorów spoza Politechniki Poznańskiej. Adresatami pisma są pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz podobnych jednostek na terenie kraju i za granicą, a także specjaliści pracujący w produkcji i administracji.

Tematyka Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP obejmuje prace naukowo-badawcze z szeroko rozumianej dziedziny inżynierii lądowej, a w szczególności: budowy dróg, mostów i linii kolejowych oraz geoinżynierii i geomatyki. Poszczególne zeszyty zawierają przegląd zagadnień realizowanych w danym okresie czasu lub w określonej tematyce. Zeszyty tematyczne obejmują publikacje powstałe jako dorobek konferencji, seminariów lub innych form prezentacji wyników badań i wymiany doświadczeń naukowych.

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej jest indeksowane w bazie BazTech http://baztech.icm.edu.pl. Znalazło się też na liście B czasopism punktowanych MNiSW z ilością punktów 4 pkt za rok 2014 – patrz poz 208.

Zapraszamy na stronę Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej.