Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa
ISBN
83-7143-112-0
Rok wydania: 
2001
Wydanie: 
II
Status: 
dostępna
Strony: 
270

Książka traktuje o rozpoznawaniu, prognozowaniu i sterowaniu niektórymi zjawiskami istotnymi dla budowli (warunkami klimatycznymi, wodnymi, biotycznymi), a także obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki i sposobów wyjścia z sytuacji, w których jest zagrożone bezpieczeństwo użytkowników budowli.