Obróbka plastyczna. Cz. II. Wyciąganie wytłoczek. Materiały pomocnicze

Obróbka plastyczna. Cz. II. Wyciąganie wytłoczek. Materiały pomocnicze
ISBN
83-7143-143-0
Rok wydania: 
1999
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
126

Druga część skryptu zawiera podstawowe wiadomości związane z procesami wytłaczania i przetłaczania, a szczegółowo przedstawiono proces wyciągania. Podano metody obliczeń naprężeń, odkształceń oraz sił występujących w tych procesach. Omówiono wyciąganie w jednej i kilku matrycach, połączenie procesu wyciągania z innymi operacjami obróbki plastycznej, a także stosowane rozwiązania konstrukcyjne narzędzi i tłoczników oraz dobór pras do tych operacji.