Aktywność chemiczna i elektrochemiczna pierwiastków w środowisku wody

Aktywność chemiczna i elektrochemiczna pierwiastków w środowisku wody
ISBN
83-7143-222-4
Rok wydania: 
2006
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
556

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono aktywność chemiczną i elektrochemiczną pierwiastków w środowisku wody. W części pierwszej opisano wodę jako rozpuszczalnik oraz omówiono warunki równowagi reakcji chemicznych i elektrochemicznych pierwiastków w tym środowisku. W części drugiej scharakteryzowano wszystkie pierwiastki z okresowego układu pierwiastków, akcentując ich zachowanie w środowisku wody. Opis zawiera zestaw danych termodynamicznych, wartości potencjałów równowagowych reakcji elektrochemicznych oraz stałych reakcji chemicznych. Przedstawiono także wykresy równowagowe potencjał�pH dla układu pierwiastek chemiczny/woda.

Książka może być przydatna dla studentów wydziałów chemii, fizyki, biologii i innych uczelni wyższych. Może być ona wygodnym źródłem informacji dla pracowników naukowych i nauczycieli przygotowujących wykłady i seminaria z chemii nieorganicznej, chemii środowiska i elektrochemii praktycznej. Z założenia poziom matematyczny podręcznika jest bardzo prosty. Zebrano w nim bogatą literaturę źródłową.