Podstawy tensometrii rentgenowskiej

Podstawy tensometrii rentgenowskiej
ISBN
83-7143-234-7
Rok wydania: 
2005
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
132

Prezentowana monografia jest pomyślana jako wstęp do pomiarów naprężeń własnych metodami tenosmetrii rentgenowskiej. Jej celem jest przedstawienie podstaw pomiaru makronaprężeń metodami dyfraktometrii rentgenowskiej. Omówiono w niej: klasyfikację naprężeń, metody tensometrii rentgenowskiej ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów składowych tensora odkształcenia i naprężenia w stanach przestrzennych, aparaturę niezbędną do pomiaru naprężeń własnych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej, w tym urządzenia własnej konstrukcji, problem anizotropii sprężystej ciał polikrystalicznych, pomiary rentgenowskich stałych sprężystości ciał polikrystalicznych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej i ich praktyczne wykonywanie, komputerowe wspomaganie pomiarów makronaprężeń metodami dyfraktometrii rentgenowskiej. Porównano także dyfraktometrię rentgenowską z innymi metodami pomiaru naprężeń.