Inżynieria materiałów porowatych. Laboratorium

Inżynieria materiałów porowatych. Laboratorium
ISBN
83-7143-258-5
Rok wydania: 
2006
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
164

W skrypcie zamieszczono ćwiczenia związane z pomiarem podstawowych wielkości charakteryzujących strukturę ciał porowatych: porowatości, powierzchni właściwej, przepuszczalności, krętości porów, uziarnienia szkieletu materiałów sypkich. Kolejne ćwiczenia dotyczą charakterystycznych zjawisk występujących w materiałach porowatych na skutek ruchu masy i ciepła: wodoprzepuszczalności, pęcznienia, przewodzenia ciepła, wzniosu kapilary. Przedstawiono również ćwiczenia dotyczące metod badania skuteczności filtrów, pojemności adsorpcyjnej, wytrzymałości gruntów budowlanych oraz diagnostyki i jakości betonu. Wszystkie ćwiczenia są poprzedzone syntetycznym wstępem teoretycznym.