Inżynieria materiałów porowatych

Inżynieria materiałów porowatych
ISBN
83-7143-320-4
Rok wydania: 
2004
Wydanie: 
I
Status: 
niedostępna
Strony: 
204

Celem książki jest usystematyzowanie pewnego zakresu wiedzy o materiałach porowatych, obejmującego sposoby badania ich struktury, mechanizmy nasycania ciał porowatych o różnej architekturze porów, kinetykę procesów sorpcyjnych, mechanizm dyfuzji substancji transportowanych w porach, sposoby ekstrakcji substancji z ciał porowatych. Wiedza ta jest niezbędna do teoretycznego modelowania tych procesów w celu ich poprawnego projektowania.