Efektywna dostępność w zagadnieniach modelowania pól komutacyjnych

Efektywna dostępność w zagadnieniach modelowania pól komutacyjnych
ISBN
83-7143-361-1
Rok wydania: 
2005
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
260

W książce omówiono podstawy teorii ruchu, tj. modele strumieni zgłoszeń i procesów obsługi w systemach telekomunikacyjnych oraz wiązek, zagadnienia modelowania wiązek w systemach z ruchem zintegrowanym, a także dwa najbardziej znane analityczne modele pól komutacyjnych.

Zaprezentowano koncepcję pojęcia efektywnej dostępności, a następnie przedstawiono analizę porównawczą najważniejszych modeli pól komutacyjnych, opracowanych na podstawie tej koncepcji, m.in. metody CIRB, CLIGS-A, CLIGS-B, PPL, PPLM, MRS, MB. Omówiono modelowanie wielousługowych pól komutacyjnych obsługujących ruch zintegrowany w węzłach wąsko- i szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych oraz koncepcję pola ekwiwalentnego. Zaprezentowano rodzinę modeli wynikających z takiego podejścia, tj. modele podstawowe PGBMT, PPBMT i PPD, modele pól z rezerwacją przepływowości w łączach wyjściowych i międzysekcyjnych oraz modele pól komutacyjnych z komutacją rozgałęźną.