Śródmiejskie transurbacje technologiczne

ISBN
83-7143-466-9
Rok wydania: 
2001
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
144

Tematem książki jest zagospodarowanie strefy śródmiejskiej współczesnych miast. Autor zaproponował rozwiązanie modelowe polegające na jakościowej transformacji zabudowy w celu urządzenia jej w sposób funkcjonalny i racjonalny, z uwzględnieniem problematyki komfortu klimatycznego oraz inżynierii proekologicznej. Warto zwrócić uwagę na szczegółowy rys historyczny zagadnienia oraz na bogaty materiał ilustracyjny.