Mechaniczna synteza

Mechaniczna synteza
ISBN
83-7143-477-4
Rok wydania: 
2003
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
146

Książka zawiera wiadomości dotyczące mechanicznej syntezy (Mechanical Alloying - MA), jednej z technik wytwarzania nanostruktur, której podstawą są dwa procesy: mechaniczne rozdrabnianie proszków i spiekanie na zimno spękanych fragmentów. Omówiono podstawy procesu, zastosowanie oraz zalety i wady tej techniki. Dalej przedstawiono wybrane przykłady nanomateriałów otrzymanych metodą MA. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna przyszłemu inżynierowi, by mógł samodzielnie zaprojektować nowoczesne nanowyroby i nanourządzenia.