Aparatura chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Mieszalniki i separatory

Aparatura chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Mieszalniki i separatory
ISBN
83-7143-525-8
Rok wydania: 
2003
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
232

Książka stanowi kontynuację przeglądu podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych aparatury procesowej, stosowanych w szeroko rozumianych operacjach mieszania i separacji. Jest przeznaczona dla słuchaczy zarówno dziennych, jak i zaocznych studiów magisterskich i inżynierskich kierunków technologia chemiczna, inżynieria procesów chemicznych i ochrona środowiska.

Zamieszczone w książce rysunki mają ułatwić studentom odbiór wykładów z zakresu aparatury chemicznej i procesowej, a ponadto mogą usprawnić prowadzenie zajęć projektowych zarówno w ramach wymienionych wyżej przedmiotów, jak i kinetyki procesowej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii przemysłu spożywczego.