Termodyniamika techniczna. Zbiór zadań

Termodyniamika techniczna. Zbiór zadań
ISBN
978-83-7143-276-0
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
154

Książka, przeznaczona do kształcenia szczególnie inżynierów mechaników, składa się z dwóch części. W części A przypomniano podstawy teoretyczne poszczególnych zagadnień, a w części B zamieszczono zadania z rozwiązaniami. Najpierw omówiono podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki, stosowane w termodynamice. Również na okładce umieszczono ich odpowiedni zestaw. W poszczególnych punktach skrótowo omówiono wybrane zagadnienia, podając niezbędne definicje i podstawowe wzory, potrzebne do rozwiązywania zadań. W części B przedstawiono około stu zadań z rozwiązaniami i stosownym komentarzem.