Mikroskopia elektronowa

Mikroskopia elektronowa
ISBN
978-83-7143-339-9
Rok wydania: 
2007
Wydanie: 
III
poprawione
uzupełnione
Status: 
niedostępna
Strony: 
116

W książce omówiono budowę i działanie elektronowego mikroskopu transmisyjnego i elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przytoczono bogato ilustrowane przykłady ich wykorzystania. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące mikroskopii sond skanujących, mikroanalizy rentgenowskiej stosowanej w mikroskopii elektronowej, dyfrakcji elektronów, preparatyki w elektronowej mikroskopii transmisyjnej.