II pracownia fizyczna

II pracownia fizyczna
ISBN
978-83-7143-355-9
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
192

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, chociaż zarówno opisane w nim zagadnienia, jak i same ćwiczenia mogą zainteresować przyszłych inżynierów innych wydziałów. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej poświęconej badanemu zjawisku fizycznemu, opisu: metody pomiarowej, budowy i zasady działania ważniejszych przyrządów oraz przebiegu ćwiczenia, a ponadto z zestawienia podstawowych zagadnień z danego zakresu oraz ze spisu literatury, który ma umożliwić pogłębienie wiedzy na temat rozpatrywanego zagadnienia. Podjęto następujące tematy: wyznaczanie ładunku elementarnego metodą Millikana; mechaniczne i elektromagnetyczne drgania harmoniczne; zjawiska termoelektryczne; prawo Malusa i liniowy efekt elektrooptyczny – efekt Pockelsa; proste i odwrotne zjawisko piezoelektryczne; kryształy ferroelektryczne; właściwości spektralnych barwników fluorescencyjnych w rozpuszczalnikach izotropowych; uporządkowanie barwników fluorescencyjnych w ciekłych kryształach; wytwarzanie złącza metal – półprzewodnik metodą naparowania próżniowego; wyznaczanie charakterystyki spektralnej jednomodowego lasera półprzewodnikowego przestrajalnego temperaturowo; analiza spektralna ciał stałych za pomocą spektrografu oraz mikroanalizatora laserowego.