Technologia chemiczna. Procesy elektrochemiczne

Technologia chemiczna. Procesy elektrochemiczne
ISBN
978-83-7143-803-5
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
394

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza jest poświęcona teoretycznym podstawom zjawisk i procesów elektrochemicznych, a część druga wybranym procesom technologicznym związanym z przemysłem elektrochemicznym. Omówiono w niej elektrolityczne wydzielanie metali z wodnych roztworów soli, otrzymywanie metali w wyniku elektrolizy soli stopionych, syntezę elektrochemiczną związków nieorganicznych i organicznych, procesy elektrochemiczne w uzdatnianiu odpadów przemysłowych, neutralizacji substancji toksycznych i odzysku cennych surowców, elektrochemiczną obróbkę powierzchni materiałów, a także analizę procesową.