Prolegomena do ochrony obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych Poznania XX wieku

ISBN
978-83-7143-860-8
Rok wydania: 
2009
Wydanie: 
II
rozszerzone
Status: 
dostępna
Strony: 
96

Jest to drugie (rozszerzone) wydanie publikacji z 2008 roku. Autorzy, pracownicy Zakładu Historii Architektury i Urbanistyki Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego WA PP, zajęli się szczegółową analizą kryteriów wyboru wartościowych obiektów i zespołów XX-wiecznych oraz opracowaniem zasad typowania umożliwiających stworzenie obiektywnej listy dóbr architektury i urbanistyki z tego okresu przeznaczonych do ochrony konserwatorskiej. Listę taką zamieszczono w rozdziale trzecim. Poprzedzono ją omówieniem różnych form ochrony zabytków stosowanych w Poznaniu w okresie zaboru pruskiego, w latach 1918-1945 oraz w okresie powojennym. Obszerny i bogato ilustrowany rozdział czwarty zawiera omówienie wybranych obiektów oraz elementów krystalizujących z uzasadnieniem ich wyboru. Rozdział piąty poświęcono zorganizowanemu w 2008 roku seminarium, podczas którego prezentowano podejmowane w różnych miastach inicjatywy w tym zakresie; przytoczono wybrany głos w dyskusji – analizę polskiej praktyki ochrony zabytków najnowszych w ostatnich latach.