Przepływ trójfazowy gaz–ciecz–ciecz w dyszach rozpryskowych

Przepływ trójfazowy gaz–ciecz–ciecz w dyszach rozpryskowych
ISBN
978-83-7143-883-7
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
96

Monografia jest efektem wieloletnich studiów i badań nad przepływami układów emulsyjnych, prowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

W kolejnych rozdziałach omówiono: zasady doboru rozpylaczy i ich zastosowanie; rozpylanie układów ciekłych; wpływ właściwości reologicznych emulsji na proces rozpylania; metody pomiaru struktur rozpylonej cieczy; stanowisko badawcze i metodykę pomiarów oraz wyniki badań (opory przepływu, wizualizację rozpylania strugi, wpływ parametrów zasilania i parametrów geometrycznych na kąt rozpylania strugi, wielkość kropel, struktury emulsji).