Zastosowanie metod chromatograficznych

Zastosowanie metod chromatograficznych
ISBN
978-83-7143-904-9
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
II
poprawione
Status: 
niedostępna
Strony: 
186

W książce omówiono podstawowe techniki chromatograficzne, takie jak: chromatografia gazowa (GC), chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), a także metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej oraz tzw. techniki sprzężone, wykorzystujące chromatografię w połączeniu z technikami spektroskopowymi. Zaprezentowano metody analizy jakościowej i ilościowej w chromatografii.

Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie metod chromatograficznych w analityce, jak również w badaniach fizykochemicznych z uwzględnieniem zjawiska adsorpcji oraz tzw. odwróconej chromatografii gazowej (IGC). Opisano podstawowe czynności dotyczące oprogramowania stosowanego w obsłudze chromatografów gazowych oraz cieczowych.