Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy

Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy
ISBN
978-83-7143-973-5
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
158

Jest to czwarty podręcznik z cyklu zatytułowanego Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, przeznaczonego dla studentów, którzy w przyszłości będą pracodawcami oraz projektantami obiektów technicznych, procesów i systemów pracy, a także dla osób odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz pełniących funkcje zarządcze, mających możliwość wpływu na jakość życia poprzez poprawę warunków pracy. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z materialnym środowiskiem pracy. W kolejnych rozdziałach omówiono: oświetlenie na stanowisku pracy, środowisko akustyczne, drgania, mikroklimat oraz pole akustyczne. Poruszono temat wpływu zagrożeń ze strony środowiska materialnego na organizm człowieka oraz zasady oceny stwarzanego przez nie ryzyka. Podręcznik składa się z części teoretycznej (podstawowe pojęcia i zagadnienia) oraz praktycznej (prezentacja aparatury pomiarowej oraz ćwiczenia umożliwiające nabycie umiejętności pomiaru, stosowania zasad ergonomii jako podstawowych wytycznych w procesie doboru środków pracy, a także projektowania, modernizacji i kształtowania stanowisk pracy oraz ergonomicznej oceny systemów i procesów pracy). Uzupełnieniem części praktycznej są załączniki (wzory, tabele i nomogramy zaczerpnięte z licznych pozycji literatury przedmiotu). Ponadto w książce zamieszczono wykazy: literatury, skrótów oraz najważniejszych terminów.