Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania, tom 1

ISBN
978-83-7775-037-7
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
niedostępna
Strony: 
174

Adresatami monografii są studenci semestrów 1 (Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii), 3 (Projektowanie obiektów usługowych), 5 (Projektowanie obiektów mieszkaniowych 2) i 9 (Projektowanie obiektów usługowych 2), realizujący program studiów na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Monografia oprócz celów dydaktyczno-naukowych ma być promocją Wydziału, jak i sposobem na ciągłe podnoszenie jakości edukacji. Umożliwia porównanie i weryfikację efektów zaangażowania w realizacji zadań zarówno studentów, jak i dydaktyków.