Chromatografia procesowa

Chromatografia procesowa
ISBN
978-83-7775-078-0
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
178

W książce położono nacisk na procesowe wykorzystanie chromatografii jako techniki służącej do rozdziału związków biologicznie aktywnych w przemyśle farmaceutycznym. Zaprezentowano także badania wykonywane w laboratorium z użyciem zwykłego chromatografu preparatywnego, mimo że nie jest to w pełni zgodne z zastosowaniem technik chromatografii w skali przemysłowej. Uczyniono tak dlatego, że wyniki wielu badań naukowych, opracowywanych najpierw w skali laboratoryjnej, stały się solidnym fundamentem wdrażania tychże technik w procesie technologicznym.

Autorzy przedstawili podstawowe problemy związane z projektowaniem instalacji, aparaturę, rozwiązania projektowe i modelowanie procesów chromatograficznych. Ponadto omówili chromatografię membranowo-adsorpcyjną, przeciwprądową, wykorzystanie chromatografii w przemyśle biochemicznym i chromatografii cieczowej w technologii chemicznej.