Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych

Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych
ISBN
978-83-7775-111-4
Rok wydania: 
2012
Wydanie: 
II
poprawione
uzupełnione
Strony: 
462

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów inżynierii materiałowej (specjalność: biomateriały). Może być również przydatny dla słuchaczy studiów medycznych zainteresowanych zagadnieniami materiałowymi oraz stanowić pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla średniego personelu medycznego zainteresowanego wykształceniem techniczno-medycznym na poziomie inżynierskim. Zaprezentowano w nim najnowsze osiągnięcia inżynierii materiałów i przybliżono możliwość ich zastosowań medycznych, a ponadto zwrócono uwagę na potencjalne korzyści z wykorzystania standardowych oraz ulepszonych wersji materiałów polimerowych, ceramicznych i metalowych do wytwarzania sztucznych organów organizmów żywych i na występujące w tym zakresie ograniczenia. O szerokim zakresie publikacji świadczą tematy kolejnych rozdziałów: (1) wpływ sztucznych materiałów biokompatybilnych na żywe tkanki organiczne, (2) pomiary właściwości mechanicznych metali i polimerów, (3) polimery i kompozyty z osnową polimerową, (4) chromowo-niklowe stale austenityczne odporne na korozję, (5) chromowe stale ferrytyczne odporne na korozję, (6) chromowe stale martenzytyczne odporne na korozję, (7) narzędzia stosowane w pracowni protetycznej, (8) tytan i stopy tytanu, (9) stopy niklowo-tytanowe, (10) wypełnienia zębowe, (11) ceramika i porcelana stomatologiczna, (12) odlewy stomatologiczne, (13) materiały porowate, (14) połączenia różnych materiałów, (15) korozja wżerowa i szczelinowa, (16) warstwy przypowierzchniowe, (17) korozja połączeń spawanych stali chromowo-niklowych w środowiskach z jonami chloru. W grupie materiałów opisanych w rozdziałach 4, 5 oraz 6 wyeksponowano stale z podwyższonym stężeniem azotu oraz stale bezniklowe. Jest to drugie wydanie tego podręcznika. Uzupełniono i poprawiono przede wszystkim treść rozdziałów 3, 10, 11, 12 i 13, włączając do nich najnowsze informacje z prezentowanej dziedziny.