Dynamika gazów

Dynamika gazów
ISBN
978-83-7775-211-1
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
104

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów specjalności technika cieplna, maszyny i urządzenia energetyczne oraz silniki lotnicze. Opisano w nim zagadnienia przepływu gazów przez kanały, dysze, otwory, uszczelnienia labiryntowe itp. Przypomniano w nim podstawy termodynamiki. Omówiono zagadnienia związane z prędkością rozchodzenia się dźwięku z uwzględnieniem liczby Macha. Zanalizowano wpływ pominięcia ściśliwości na dokładność obliczeń. Rozpatrzono problem rozprężenia gazu przez dyszę. Na przykładzie przepływu przez kanał o stałym przekroju wprowadzono pojęcie linii Fanno. Omówiono zależności dla zmian temperatur, ciśnień i gęstości w funkcji liczby Macha. Opisano prostopadłe i skośne fale uderzeniowe. Zanalizowano przepływy gazu ściśliwego w kanałach o zmiennym przekroju. Oddzielnie rozpatrzono charakterystyki przelotowości kanałów z kilkoma przewężeniami, czyli uszczelnieniami labiryntowymi. Na koniec podręcznika przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przepływu rzeczywistego w dyszy de Lavala wykonanych z zastosowaniem komputerowego kodu CFD ANSYS CFX 12.0. W poszczególnych rozdziałach umieszczono przykłady obliczeniowe.