Pozycjonery obrotowe. Teoria i praktyka

Pozycjonery obrotowe. Teoria i praktyka
ISBN
978-83-7775-282-1
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
108

Tematem monografii są podstawy teoretyczne, konstrukcja, budowa i badania opartych na uzębieniach Hirtha doświadczalnych dyskretnych pozycjonerów obrotowych, stosowanych głównie w obrabiarkach. Autor adaptował metody opracowane przez R. Grajdka do wymagań i dodatkowych możliwości, jakie stwa-rzają pięcioosiowe obrabiarki sterowane numerycznie, opracował technologię ich obróbki, podjął próbę opracowania modelu dokładności podziału, wykonał badania doświadczalne na trzech prototypach zbudo-wanych w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.