Technologia chemiczna organiczna. Ćwiczenia laboratoryjne

Technologia chemiczna organiczna. Ćwiczenia laboratoryjne
ISBN
978-83-7775-313-2
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
154

W książce przedstawiono zagadnienia współczesnej technologii chemicznej organicznej oraz aktualne tendencje w zakresie syntezy organicznej i technologii chemicznej, nowoczesne techniki prowadzenia reakcji oraz sposoby utylizacji i analizowania związków organicznych. W kolejnych rozdziałach omówiono: mydła jako anionowe związki powierzchniowo czynne; tłuszcze jako surowce, reaktywność alkoholi tłuszczowych; budowę, podział, właściwości i zastosowanie związków powierzchniowo czynnych; skrobię jako biosurowiec; otrzymywanie i właściwości amin; azole, głównie imidazol jako komponent związków występujących w organizmach żywych i substrat w syntezie leków, barwników i polimerów; podział, reaktywność i sposoby otrzymywania czwartorzędowych soli amoniowych, ich właściwości, zastosowanie i sposoby ana-lizy; ciecze jonowe. Zaprezentowano również katalizę przeniesienia międzyfazowego, ozonowanie, techniki mikrofalowe, destylację i rektyfikację służące do rozdziału mieszanin związków. Z tą tematyką są związane 22 ćwiczenia.