Inżynierska mechanika płynów. Zbiór zadań

Inżynierska mechanika płynów. Zbiór zadań
ISBN
978-83-7775-329-3
Rok wydania: 
2014
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
106

Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Inżynierska mechanika płynów. Opracowano go z myślą o kształceniu inżynierów mechaników na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ale może być przydatny także na tych kierunkach i specjalnościach, na których mechanika płynów jest przedmiotem pod-stawowym. Książka składa się z dwóch części. W części A przypomniano podstawy teoretyczne głównych zagadnień. Podano podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki, stosowane w mechanice płynów, oraz skrótowo omówiono wybrane zagadnienia, podając niezbędne definicje i podstawowe wzory, potrzebne do rozwiązywania zadań. W części B przedstawiono 64 zadania wraz z ich rozwiązaniami oraz stosownym komentarzem.