Podstawy technologii betonu

Podstawy technologii betonu
ISBN
978-83-7775-353-8
Rok wydania: 
2015
Wydanie: 
IV
uzupełnione
Status: 
dostępna
Strony: 
232

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych (I i II stopnia) na kierunku budownictwo jako podstawowa lektura do ćwiczeń laboratoryjnych oraz jako literatura uzupełniająca do wykładów z przedmiotów: materiały budowlane oraz technologia betonu. W rozdziałach 1, 2 i 3 przedstawiono podstawowe informacje o cementach powszechnego użytku, cementach specjalnych i kruszywach do betonu. Omówiono także metody badań ważniejszych cech fizyczno-mechanicznych podstawowych składników betonu: cementu, kruszywa i wody. W rozdziałach 4 i 5 opisano metody badań zapraw budowlanych: zwykłych i modyfikowanych polimerami. W rozdziałach 6, 7, 8, 9 i 10 przedstawiono podstawy technologii betonu zwykłego: wytyczne normowe, zasady projektowania oraz stosowania dodatków i domieszek, a także badania wybranych cech fizyczno-mechanicznych mieszanki betonowej i betonu. W rozdziałach 11 i 12 podano klasyfikację, składniki i podstawy projektowania lekkich betonów kruszywowych oraz podstawowe informacje o betonach komórkowych. Każde z prezentowanych zagadnień poprzedzono krótkim wstępem teoretycznym umożliwiającym czytelnikowi pełniejsze zapoznanie się z nimi. Aby ułatwić przyswojenie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z projektowaniem betonu i oceną jego wytrzymałości, zamieszczono 24 przykłady obliczeniowe. Ważniejsze definicje przedstawiono w ramkach na początku rozdziałów z nagłówkiem „Do zapamiętania”. W ostatnich kilku latach uległa zmianie większość norm regulujących zasady badań i oceny betonu oraz materiałów przeznaczonych do jego wykonania. Wszystkie normy przywołane w czwartym wydaniu podręcznika były aktualne w dniu zakończenia prac nad tekstem, tj. 1 grudnia 2014 roku.