Dostosowanie systemów zarządzania przedsiębiorstw do warunków

Dostosowanie systemów zarządzania przedsiębiorstw do warunków
ISBN
978-83-7775-361-3
Rok wydania: 
2016
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
272

Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale objaśniono istotę przedsiębiorstwa zwinnego na tle rozwoju paradygmatów przedsiębiorstwa. W drugim przybliżono gospodarkę wiedzy i jej cechy. Stanowi on jednocześnie ogólny kontekst metodyczny badań zmian otoczenia polskich przedsiębiorstw. W rozdziale trzecim zawarto wyniki badań zmian zachodzących w otoczeniu i w przedsiębiorstwach oraz ich związków w przekroju odpowiadającym filarom gospodarki wiedzy. Analizując te związki, zidentyfikowano aktywizatory i bariery transformacji przedsiębiorstw w przedsiębiorstwa wiedzy. Publikacja ta ma walory nie tylko poznawcze, ale również utylitarne. Zidentyfikowane bariery i aktywizatory dostarczają bowiem przesłanek kształtowania polityki w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach.