Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 1

Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 1
ISBN
978-83-7775-451-1
Rok wydania: 
2017
Wydanie: 
II
rozszerzone
Status: 
dostępna
Strony: 
152

Opracowanie dotyczy: termodynamiki procesów chemicznych (efekt cieplny reakcji chemicznej; skład równowagowy mieszaniny w stanie gazowym), kinetyki reakcji homogenicznej (definicje oraz metody wyznaczania równania kinetycznego i stałych szybkości; krzywe kinetyczne; zależność szybkości reakcji od stopnia przemiany i temperatury), reaktorów idealnych (bilanse masowe reaktorów idealnych; reakcja chemiczna sprzężona z destylacją), rozkładu czasu przebywania w reaktorach. Po każdym rozdziale zamieszczone są przykłady ćwiczeń