Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 2

Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 2
ISBN
978-83-7775-452-8
Rok wydania: 
2017
Wydanie: 
II
rozszerzone
Status: 
dostępna
Strony: 
162

Opracowanie dotyczy: zastosowania jonitów do separacji i katalizy (zastosowania jonitów w przemyśle), wybranych procesów chemicznych, zastosowania ekstrakcji do usuwania jonów metali (podstawowe pojęcia dotyczące ekstrakcji; ekstrahenty kwasowe; ekstrahenty zasadowe; ekstrahenty solwatujące (neutralne); wyznaczanie składu kompleksu w fazie organicznej; ekstrakcja wielostopniowa), wybranych procesów katalitycznych w przetwórstwie paliw (kataliza; przerób ropy naftowej i otrzymywanie paliw płynnych). Po każdym rozdziale zamieszczone są przykłady ćwiczeń.