Studium badań i modelowania procesów zagęszczania materiałów sypkich oraz rozdrobnionych

Studium badań i modelowania procesów zagęszczania materiałów sypkich oraz rozdrobnionych
ISBN
978-83-7775-524-2
Rok wydania: 
2018
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
186

Przedstawiono sposób modelowania procesu zagęszczania materiału nieklasycznego: skrystalizowanego dwutlenku węgla. Zaprezentowano metodę wyznaczania parametrów modelu Drucker-Prager/Cap oraz zestaw stanowisk badawczych (w tym autorskie), które wykorzystano w celu określenia właściwości mechanicznych zagęszczonego skrystalizowanego CO2. Przeprowadzono kalibrację modelu oraz przedstawiono metodologię badań symulacyjnych, które umożliwiły wyznaczenie efektywnych wartości sił (naprężeń) zagęszczających, otrzymanie produktu ze z góry określonym rozkładem gęstości w zagęszczonym materiale w zależności od kształtu ostatecznej postaci geometrycznej aglomeratu oraz od rodzaju układu roboczego (badaniom poddano dwa układy robocze: z jednym i z dwoma tłokami).

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 5
STRESZCZENIE 7
1. SFORMUŁOWANIE TEMATYKI BADAWCZEJ
1.1. Wstęp 9
1.2. Charakterystyka wybranych materiałów sypkich oraz rozdrobnionych 11
1.2.1. Skrystalizowany dwutlenek węgla 11
1.2.2. Rozdrobnione materiały lignocelulozowe 17
1.3. Dominujące trendy w technikach aglomeracyjnych 24
1.3.1. Materiały sypkie – skrystalizowany dwutlenek węgla 24
1.3.2. Rozdrobnione materiały lignocelulozowe 27
1.4. Metody modelowania procesów zagęszczania materiałów sypkich oraz
rozdrobnionych 31
1.5. Wybrane metody numeryczne z potencjałem do wykorzystania
w modelowaniu zagęszczania materiałów sypkich oraz rozdrobnionych 36
1.6. Uzasadnienie podjętej problematyki 39
1.7. Cel pracy 43
2. BADANIA I MODELOWANIE PROCESU ZAGĘSZCZANIA
SKRYSTALIZOWANEGO DWUTLENKU WĘGLA
2.1. Wybór modelu materiału zagęszczanego skrystalizowanego CO2 45
2.2. Badania parametrów kalibrujących model zagęszczanego skrystalizowanego
CO2 50
2.2.1. Stanowiska badawcze 51
2.2.2. Kalibracja stanowisk 66
2.2.3. Ocena niepewności i błędów pomiarów 72
2.2.4. Warunki prowadzenia badań 74
2.2.5. Wyniki badań 78
2.3. Model symulacyjny procesu zagęszczania 100
2.4. Badania parametrów procesu zagęszczania 108
2.5. Wnioski 129
3. BADANIA PROCESU ZAGĘSZCZANIA ROZDROBNIONYCH
MATERIAŁÓW LIGNOCELULOZOWYCH W TECHNICE
ŚLIMAKOWEJ
3.1. Charakterystyka materiału badawczego 130
3.2. Budowa stanowiska badawczego 132
3.2.1. Momentomierz MMB-1 135
3.2.2. Hydrauliczny siłomierz obrotowy SMB-1 140
3.2.3. Koncepcja wspólnej zabudowy momentomierza MMB-1 oraz
hydraulicznego siłomierza obrotowego SMB-1 1433
SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 5
STRESZCZENIE 7
1. SFORMUŁOWANIE TEMATYKI BADAWCZEJ
1.1. Wstęp 9
1.2. Charakterystyka wybranych materiałów sypkich oraz rozdrobnionych 11
1.2.1. Skrystalizowany dwutlenek węgla 11
1.2.2. Rozdrobnione materiały lignocelulozowe 17
1.3. Dominujące trendy w technikach aglomeracyjnych 24
1.3.1. Materiały sypkie – skrystalizowany dwutlenek węgla 24
1.3.2. Rozdrobnione materiały lignocelulozowe 27
1.4. Metody modelowania procesów zagęszczania materiałów sypkich oraz
rozdrobnionych 31
1.5. Wybrane metody numeryczne z potencjałem do wykorzystania
w modelowaniu zagęszczania materiałów sypkich oraz rozdrobnionych 36
1.6. Uzasadnienie podjętej problematyki 39
1.7. Cel pracy 43
2. BADANIA I MODELOWANIE PROCESU ZAGĘSZCZANIA
SKRYSTALIZOWANEGO DWUTLENKU WĘGLA
2.1. Wybór modelu materiału zagęszczanego skrystalizowanego CO2 45
2.2. Badania parametrów kalibrujących model zagęszczanego skrystalizowanego
CO2 50
2.2.1. Stanowiska badawcze 51
2.2.2. Kalibracja stanowisk 66
2.2.3. Ocena niepewności i błędów pomiarów 72
2.2.4. Warunki prowadzenia badań 74
2.2.5. Wyniki badań 78
2.3. Model symulacyjny procesu zagęszczania 100
2.4. Badania parametrów procesu zagęszczania 108
2.5. Wnioski 129
3. BADANIA PROCESU ZAGĘSZCZANIA ROZDROBNIONYCH
MATERIAŁÓW LIGNOCELULOZOWYCH W TECHNICE
ŚLIMAKOWEJ
3.1. Charakterystyka materiału badawczego 130
3.2. Budowa stanowiska badawczego 132
3.2.1. Momentomierz MMB-1 135
3.2.2. Hydrauliczny siłomierz obrotowy SMB-1 140
3.2.3. Koncepcja wspólnej zabudowy momentomierza MMB-1 oraz
hydraulicznego siłomierza obrotowego SMB-1 143