Relacje. Dzieło plastyczne w architekturze.

ISBN
978-83-7775-578-5
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
138

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie drugiego etapu badań przeprowadzonych w 2018 roku w ramach większego cyklu badawczego realizowanego w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej pt. Dzieło plastyczne w architekturze. Celem projektu było zbadanie relacji dzieła plastycznego i otaczającej je przestrzeni architektonicznej. Na poprzednim etapie badań zorganizowano trzy wystawy zbiorowe i powstała monografia opisująca tamto przedsięwzięcie. Obecnie zespół skupił się na indywidualnych wystawach członków zespołu badawczego. Zostały zorganizowane wystawy indywidualne dwuosobowego zespołu: dr hab. Joanny Stefańskiej i prof. dra hab. Andrzeja Macieja Łubowskiego w pomieszczeniach Galerii 33 powstałej ze starego spichlerza w Ostrowie Wielkopolskim oraz w zabytkowych wnętrzach Galerii u Jezuitów w Poznaniu. Wyniki badań wraz z dokumentacją zawarto w niniejszej publikacji. SPIS TREŚCI 1. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI, Joanna STEFAŃSKA Wstęp 5 2. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI, Joanna STEFAŃSKA Opis miejsc przeprowadzenia zadania badawczego 9 3. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI Charakterystyka twórczości 15 4. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI Realizacja zadań badawczych przez A.M. Łubowskiego 38 5. Joanna STEFAŃSKA Charakterystyka twórczości. O moich poszukiwaniach artystycznych 69 6. Joanna STEFAŃSKA Realizacja moich zadań badawczych 102 7. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI, Joanna STEFAŃSKA Zakończenie 127 Literatura 131 Autorzy 135