Metody oceny opłacalności wybranych inwestycji energetycznych

ISBN
978-83-7775-605-5
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna

Energetyka jest specyficzną gałęzią gospodarki narodowej. Zagwarantowanie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii wymaga podejmowania strategicznych decyzji. Ze względu na tę specyfikę energetycy powinni mieć wiedzę z zakresu ekonomii, aby podejmowane decyzje były efektywne ekonomicznie.Niniejszy podręcznik służy poszerzaniu wiedzy w zakresie metod oceny opłacalności wybranych inwestycji energetycznych. Przedstawiono w nim zarówno metody proste, jak i metody złożone (dyskontowe) uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, ryzyko oraz inflację. Podręcznik stanowi pomoc dla studentów wyższych uczelni technicznych w przyswojeniu metod rozwiązywania problemów związanych z badaniem opłacalności inwestycji, a w ich przyszłej pracy zawodowej pozwoli na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących inwestycji o trudnej wycenie efektu.