Terminologia obróbki plastycznej

ISBN
978-83-7775-617-1
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
210

Podręcznik przeznaczony jest dla czytelników zainteresowanych teorią procesów kształtowania plastycznego metali (mechaników, metalurgów, metaloznawców), pracowników placówek naukowych PAN, uczelni i instytutów badawczych, studentów uczelni, uczniów szkół technicznych oraz pracowników zakładów przemysłowych.
Zawiera około 400 haseł w językach polskim, angielskim i niemieckim (definicje w języku polskim), skorowidze w tychże językach oraz liczne ilustracje.

Wieloletnie doświadczenie, wynikające zarówno z pracy naukowej, jak i wszechstronnej współpracy z przemysłem, poszerzone o bezpośrednie kontakty osobiste w licznym gronie specjalistów, pozwoliło autorom tak definiować opracowywane pojęcia, aby nie sprawiały problemów w trakcie wymiany poglądów między osobami reprezentującymi różne specjalności. Autorzy wykorzystali bazę danych zawartą w aktualnej literaturze.
Praca napisana jest w sposób jasny i logiczny, pozwalający na łatwy odbiór zawartych w niej treści. Staranne słownictwo precyzyjnie opisuje przedstawiane zagadnienia. Liczne i odpowiednio dobrane rysunki ułatwiają zrozumienie podawanych informacji.
Bardzo wysoko oceniam merytoryczną stronę pracy. Uważam, że jest cennym uzupełnieniem terminologii dotyczącej odkształcania plastycznego metali. Wysoki poziom merytoryczny publikacji, a także sposób przekazania treści świadczą o dobrym przygotowaniu dydaktycznym i wieloletnim doświadczeniu badawczym autorów.

— Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. inż. Kazimierza Świątkowskiego
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 13

1. PODSTAWY TEORETYCZNE KSZTAŁTOWANIA METALI 19

1.1. Plastyczność 19

1.2. Naprężenie 20

1.3. Odkształcenie 27

1.4. Zależność naprężenie–odkształcenie 32

1.5. Warunek plastyczności 35

1.6. Krzywa umocnienia 37

1.7. Energetyczne parametry procesu 39

1.8. Metody analizy procesów kształtowania 42

1.9. Modelowanie procesu kształtowania 44

1.10. Odkształcalność 45

1.11. Tarcie 48

1.12. Struktura krystaliczna metali 51

2. PROCESY TECHNOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIA METALI 57

2.1. Spęczanie swobodne 57

2.2. Wyciskanie 61

2.3. Wgłębianie swobodne na zimno 78

2.4. Kucie 82

2.5. Gięcie 92

2.6. Głębokie tłoczenie 99

2.7. Cięcie 110

2.8. Ciągnienie 124

2.9. Wyoblanie 128

2.10. Nagniatanie powierzchni 130

2.11. Walcowanie 131

2.12. Niekonwencjonalne metody kształtowania 139

3. MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 149

3.1. Klasyfikacja maszyn do obróbki plastycznej 149

3.2. Prasy mechaniczne 152

3.3. Prasy hydrauliczne 158

3.4. Młoty 164

3.5. Prasy śrubowe 169

3.6. Maszyny do kształtowania walcami lub rolkami 170

3.7. Podział maszyn według obszaru zastosowania 172

SKOROWIDZ 181

LITERATURA 199

O AUTORACH 205