Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

ISBN
978-83-7775-622-5
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
248

 

Pobierz:

Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

 

Autorka jest product managerem z kilkuletnim doświadczeniem oraz asystentką na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Monografia powstała jako rozprawa doktorska obroniona na tym Wydziale w listopadzie 2020 roku. Promotorem rozprawy był profesor Stefan Trzcieliński. Do podjęcia tematu przyczyniły się bezpośrednia praca ze zwinnymi zespołami programistycznymi oraz codzienna obserwacja ich zmieniającej się efektywności.

Zainteresowania naukowo-badawcze autorki obejmują łączenie teoretycznych i praktycznych aspektów związanych ze zwinnymi metodykami zarządzania projektami i zespołami, z efektywnością pracy, teorią motywacji oraz procesem wytwarzania oprogramowania.

Recenzowana praca dotyczy podstaw teoretycznych oraz badań empirycznych w zakresie poprawy efektywności zespołów informatycznych stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Tematyka podjęta w rozprawie jest ważna i aktualna, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Poznawczy walor przejawia się w zaprezentowaniu innowacyjnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, odwołującego się do ścisłej współpracy z klientem, szybkiego reagowania na zmiany oraz tworzenia projektów wokół zmotywowanych ludzi. Z kolei praktyczny aspekt należy rozumieć w ten sposób, że uzyskane wyniki badań i sprecyzowane na tej podstawie rekomendacje można potraktować jako ważny drogowskaz dla poprawy efektywności zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.

— prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

 

Przedstawiona mi do recenzji praca to przykład interesującego podejścia do prowadzenia badań naukowych, w których problem badawczy jest konsekwencją doświadczenia autora w realizacji projektów informatycznych, a nie bliżej niezidentyfikowanego/trudnego do oceny/akceptacji problemu badawczego.

Problematyka pracy jest osadzona w uwarunkowaniach realizacji projektów informatycznych z wykorzystaniem podejść miękkich. Koncentruje się na poszukiwaniu i analizowaniu zależności pomiędzy oceną zespołu projektowego i jego wydajnością.

— prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

 

ISBN 978-83-7775-622-5 (wersja drukowana)

ISBN 978-83-7775-628-7 (wersja elektroniczna)

https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-628-7

 

      

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.