Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, z. 4/2021

ISBN
978-83-7775-630-0
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
niedostępna
Strony: 
256

Pobierz Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, z. 4/2021

Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, z. 4/2021 w SIN PP

Wszystkie numery czasopisma

 

 

SPIS TREŚCI

1. Agata BONENBERG
Elastyczne rozwiązania wnętrz architektonicznych jako konsekwencja zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Przegląd prac studenckich realizowanych na Wydziałach Architektury Politechniki Poznańskiej i Mediolańskiej 5
Flexible solutions in interior design as a consequence of economic, social and cultural changes. Review of student works carried out at the faculties of architecture in Poznań University of Technology and Politecnico di Milano 18

2. Piotr DROZDOWICZ
Czy architektura jest sztuką przestrzeni? Rzecz o korelacji malarstwa i architektury jako przyczynek do refleksji o nauczaniu sztuki przestrzeni 19
Is architecture an art of space? The story about the correlation of painting and architecture as a contribution to reflection on teaching the art of space 26

3. Marcin GIEDROWICZ 
Projektowanie parametryczne jako wsparcie zbalansowanego modelu dydaktyki 27
Parametric design as support for a balanced model of teaching 37

4. Klaudia GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA
Forma i funkcja. Projekty eksperymentalnych form naściennych o określonej funkcji dedykowane placówkom oświat 39
Form and function. Designs of experimental forms for wall decoration and art exhibitions in educational institutions 52

5. Tomasz JASTRZĄB
Teoria kompozycji w architekturze – aspekty edukacyjne 55
Composition theory in architecture – educational aspects 69

6. Jerzy KOSMATKA
Wpływ rozwiązań instalacji kanalizacyjnych na aranżację łazienek 71
The impact of sewage system solutions on the arrangement of bathrooms 93

7. Paulina KOWALCZYK
Od realizmu do abstrakcji. Analiza relacji przestrzennych oraz transformacje formy w rysunku 95
From realism to abstraction. Analysis of spatial relations and transformations of form in drawing 111

8. Barbara LINOWIECKA
Poszukiwanie tożsamości miejsca istotnym czynnikiem procesu dydaktycznego w toku projektowania obiektów hotelowych 113
The search of the place identity as an essential factor in teaching in the process of designing hotel facilities 143

9. Andrzej Maciej ŁUBOWSKI
Przydatność rysunku. O kształceniu przyszłych architektów 145
Advantages of drawing. The education of future architects 152

10. Katarzyna SŁUCHOCKA
Zapis przestrzeni – wnętrze architektoniczne w kontekście przenikania się obszarów sztuki czystej i projektowej 155
Space record – architectural interior in the context of pure and design art areas transmission 167

11. Joanna STEFAŃSKA 
Zapis przestrzeni. Architektura jako inspiracja dla formy w rysunku 169
Record of space. Architecture as an inspiration of a form in drawing 181

12. Barbara ŚWIT-JANKOWSKA
Projektowanie wnętrz obiektów edukacyjnych. Przedszkole – wybrane aspekty 183
Interior design of educational facilities. Preschool building – selected aspects 192

13. Tomasz MATUSEWICZ
Kształtowanie autoekspresji w projektowaniu przestrzeni kulturowych. Przykłady studenckich realizacji 193
Developing self-expression skills in designing cultural spaces. Examples of student projects 211

14. Hanna MICHALAK
Modułowość w architekturze wnętrz 213
Modularity in interior architecture 228

15. Magdalena GYURKOVICH
Nowe wyzwania ekspozycji targów wirtualnych. Multimedia w strukturze architektury wystawienniczej 229
New challenges for virtual fair. Multimedia in exhibition architecture 240

16. Radosław BAREK
Edukacja przestrzenna 3D przez 2D – model kreowania wyobraźni przestrzennej 241
Spatial education 3d through 2d – model for creating spatial imagination 256

 

ISSN 2658-2619 

​ISBN 978-83-7775-630-0 – wydanie drukowane

ISBN 978-83-7775-631-7  – wydanie elektroniczne

DOI 10.21008/j.2658-2619.2021.4

 

Ilustracja na stronie głównej Wydawnictwa PP - M. Stępień

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA)
dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.