Maszyny i urządzenia technologiczne w obróbce ubytkowej. Laboratorium

ISBN
978-83-7775-634-8
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
124

Podręcznik jest przydatną książką przedstawiającą treść kursu laboratorium maszyn i urządzeń technologicznych mających szczególnie zastosowanie w obróbce ubytkowej. Autor wykorzystał wiedzę zdobytą podczas wieloletniej praktyki przemysłowej oraz doświadczenie dydaktyczne. Materiał przedstawiono w sposób jasny i logiczny. Jest on bogaty w rysunki, schematy oraz ilustracje ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści.
Opracowanie zawiera solidne podstawy, które pozwalają z większą i pełniejszą wiedzą samodzielnie pogłębiać problematykę maszyn i urządzeń technologicznych. Stanowi również uzupełnienie i rozszerzenie wykładów w ramach przedmiotu maszyny i urządzenia technologiczne na kierunkach mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz mechatronika na wydziałach mechanicznych politechnik. 
Publikacja jest kierowana do studentów, ale także do inżynierów i techników, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problematyką maszyn i urządzeń technologicznych.

 

Przedmowa        9

Regulamin laboratorium       11

1. Tokarka CNC – budowa i obsługa       13
1.1. Cel ćwiczenia       13
1.2. Stanowisko laboratoryjne       13
1.3. Wiadomości podstawowe       13
1.3.1. Charakterystyka tokarki CNC       13
1.3.2. Układ współrzędnych. Punkty charakterystyczne       14
1.3.3. Mocowanie przedmiotu obrabianego (uchwyty)       16
1.3.4. Pulpit operatorski tokarki       18
1.3.5. Praca ręczna       21
1.3.6. Praca automatyczna      22
1.3.7. Ustawienie punktu bazowego przedmiotu obrabianego      23
1.3.8. Pomiar narzędzi      23
1.3.9. Kółko elektroniczne      25
1.4. Przebieg ćwiczenia      26
1.5. Sprawozdanie      26
1.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia      26

2. Frezarka CNC – budowa i obsługa      27
2.1. Cel ćwiczenia      27
2.2. Stanowisko laboratoryjne      27
2.3. Wiadomości podstawowe      27
2.3.1. Charakterystyka frezarki CNC      27
2.3.2. Obsługa frezarki CNC      28
2.3.3. Układ odniesienia na frezarkach      32
2.3.4. Przygotowanie przedmiotu i określenie początku układu współrzędnych      34
2.4. Przebieg ćwiczenia      35
2.5. Sprawozdanie      35
2.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia      36

3. Maszynowe nacinanie gwintów na obrabiarkach CNC      37
3.1. Cel ćwiczenia      37
3.2. Stanowisko laboratoryjne      37
3.3. Wiadomości podstawowe      37    
3.3.1. Charakterystyka procesu gwintowania      37
3.3.2. Gwintowanie otworów      40
3.3.3. Gwintowanie bezwiórowe      42
3.3.4. Toczenie gwintów      44
3.3.5. Dosuw płytki podczas toczenia gwintów      46
3.3.6. Frezowanie gwintów      47
3.4. Przebieg ćwiczenia      50
3.5. Sprawozdanie      50
3.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia       51

4. Frezarka uniwersalna z podzielnicą – budowa i obsługa      53
4.1. Cel ćwiczenia      53
4.2. Stanowisko laboratoryjne      53
4.3. Wiadomości podstawowe      53
4.3.1. Frezarka uniwersalna      53
4.3.2. Podzielnica uniwersalna      56
4.4. Przebieg ćwiczenia      66
4.5. Sprawozdanie      66
4.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia      66
 
5. Badanie luzu w przekładni mechanicznej osi obrotowej      67
5.1. Cel ćwiczenia      67
5.2. Wiadomości podstawowe      67
5.2.1. Przekładnie mechaniczne osi posuwowych      67
5.2.2. Luzy przekładni ślimakowej      68
5.2.3. Przekładnie ślimakowe bezluzowe      69
5.2.4. Nastawianie luzu w wybranych przekładniach      70
5.3. Stanowisko badawcze      73
5.4. Przebieg ćwiczenia      74
5.5. Sprawozdanie      75
5.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia      75

6. Sprawność układu przeniesienia napędu maszyn technologicznych      77
6.1. Cel ćwiczenia      77
6.2. Wiadomości podstawowe      77
6.2.1. Przekładnie mechaniczne      77
6.2.2. Metody pomiaru sprawności      77
6.2.3. Pomiar mocy w układach prądu przemiennego       81
6.3. Stanowisko pomiarowe      85
6.4. Przebieg ćwiczenia      86
6.5. Sprawozdanie      86
6.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia      87

7. Kształtowanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej      89
7.1. Cel ćwiczenia      89
7.2. Stanowisko laboratoryjne       89
7.3. Wiadomości podstawowe      89
7.3.1. Ruch toczny      89
7.3.2. Układ napędowy frezarki obwiedniowej      93
7.3.3. Ustawienie frezarki obwiedniowej do obróbki      93
7.3.4. Ustawianie głębokości skrawania przy frezowaniu jednoprzejściowym      97
7.3.5. Błędy ustawienia obrabiarki      99
7.4. Przebieg ćwiczenia      99
7.5. Sprawozdanie    100
7.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia    100

8. Kształtowanie walcowych kół zębatych na dłutownicy Fellowsa     101
8.1. Cel ćwiczenia     101
8.2. Stanowisko laboratoryjne     101
8.3. Wiadomości podstawowe     101
8.3.1. Charakterystyka ogólna    103
8.3.2. Układ kinematyczny dłutownicy Fellowsa    104
8.3.3. Narzędzia    106
8.3.4. Przygotowanie dłutownicy do wykonania koła zębatego    107
8.4. Przebieg ćwiczenia    109
8.5. Sprawozdanie    109
8.6. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia     110

Załącznik. Walcowe koła zębate – wiadomości podstawowe     111
1. Wiadomości wstępne      111
1.1. Uwagi ogólne      111
1.2. Klasyfikacja walcowych kół zębatych     112
1.3. Zalety i wady przekładni zębatych     113
2. Podstawowe wymiary kół zębatych i uzębienia     114
2.1. Podstawowe określenia     114
2.2. Wymiary kół walcowych o zębach prostych i śrubowych     115
3. Współpraca uzębień. Zarys boków zęba     117
4. Metody obróbki kształtującej walcowych kół zębatych     117

Wzór sprawozdania     121

Bibliografia    123