Zarządzanie eksploatacją systemów logistycznych

ISBN
978-83-7775-646-1
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
92

Pobierz Zarządzanie eksploatacją systemów logistycznych

 

System logistyczny jest i prawdopodobnie jeszcze długo pozostanie systemem techniczno-społecznym, w którym czynnik ludzki będzie mieć istotne znaczenie. Występować on będzie nie tylko w formie personelu obsługującego i konserwującego maszyny i urządzenia, ale również podejmującego decyzje menedżerów zarządzających systemem logistycznym. Zmiany, jakie będą zachodziły w relacjach między technicznymi a ludzkimi elementami systemów logistycznych, będą prawdopodobnie polegały na wzroście udziału komponentów technicznych w strukturze systemu, stosowaniu coraz bardziej wydajnych, ale i coraz bardziej złożonych maszyn i urządzeń. Zmiany te będą efektem wdrożenia koncepcji „przemysł 4.0”. Na proces eksploatacji systemów logistycznych wpływają nowe, niewystępujące w klasycznej eksploatacji maszyn elementy oddziałujące zarówno na ten proces, jak i proces zarządzania systemem logistycznym, takie jak rozwój koncepcji „wspomagania logistycznego” czy przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europy Dyrektywy 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 roku dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (potocznie zwanej „dyrektywą narzędziową”). Scharakteryzowane wyżej czynniki zmienią relacje między eksploatacją systemów logistycznych a zarządzaniem eksploatacją tych systemów. W przyszłości systemy logistyczne będą działały w inteligentnym środowisku, które tworzyć będą inteligentne elementy. Rola człowieka będzie rolą menedżera zarządzającego działaniem takiego środowiska oraz rolą konsumenta inteligentnych produktów i usług.

 

ISBN 978-83-7775-645-4 (wersja drukowana)

ISBN 978-83-7775-646-1 (wersja elektroniczna)

https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-646-1

 

  

 

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.