Modelowanie wymagań kompetencyjnych na stanowiskach pracy. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

ISBN
978-83-7775-682-9
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
414

 

Pobierz Modelowanie wymagań kompetencyjnych na stanowiskach pracy. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

 

ISBN 978-83-7775-682-9 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-7775-683-6 (wersja elektroniczna)

https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-683-6

 

 

Logo licencji CC BY SA      ​​

 

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.

 

SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA 7
WPROWADZENIE 9
1. WIELOWYMIAROWOŚĆ POJĘCIA KOMPETENCJI – EWOLUCJA PODEJŚĆ
W TEORII ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI23
1.1. Metoda przeglądu 23
1.2. Okresy rozwoju badań nad kompetencjami w organizacji 33
1.2.1. Okres inicjacji badań w latach 1941–1991 33
1.2.2. Okres dynamicznego rozwoju badań w latach 1992–2006 37
1.2.3. Okres stabilnego rozwoju badań – od 2007 roku 42
1.3. Prace polskich badaczy na tle badań światowych 76
2. PROBLEMATYKA KOMPETENCJI W KONTEKŚCIE MODELOWANIA
WYMAGAŃ KOMPETENCYJNYCH 105
2.1. Pojęcie i problem systematyki kompetencji w organizacjach 105
2.2. Uniwersalny model kompetencji stanowiskowej i jego podstawowe właściwości 115
2.3. Zarządzanie kompetencjami 124
2.4. Wymagania kompetencyjne 140
2.5. Modelowanie wymagań kompetencyjnych w zarządzaniu kompetencjami 143
2.5.1. Model kompetencyjny 143
2.5.2. Modelowanie kompetencji 150
2.5.3. Modelowanie wymagań kompetencyjnych 164
3. MODEL KLASTERYZACJI WYMAGAŃ KOMPETENCYJNYCH 167
3.1. Pytania i założenia badawcze oraz metodyczne 167
3.2. Prezentacja modelu klasteryzacji wymagań kompetencyjnych 170
3.3. Współwystępowanie wymagań składowych kompetencji w parach jako kryterium ich podobieństwa 178
3.4. Oczekiwany poziom składowych kompetencji jako kryterium podobieństwa wymagań
Kompetencyjnych 186
3.5. Klasteryzacja składowych kompetencji ze względu na podobieństwo określane współwystępowaniem wymagań kompetencyjnych 192
3.6. Klasteryzacja specyfikacji wymagań kompetencyjnych 212
4. WYNIKI BADANIA PODOBIEŃSTWA WYMAGAŃ KOMPETENCYJNYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELU KLASTERYZACJI WYMAGAŃ KOMPETENCYJNYCH 214
4.1. Zakres i dane na wejściu do badań 214
4.2. Podobieństwo wymagań składowych kompetencji na podstawie kryterium ich współwystępowania
w parach 219
4.3. Podobieństwo wymagań składowych kompetencji w parach na podstawie kryterium ich oczekiwanego poziomu 245
4.4. Klastry wymagań składowych kompetencji 250
4.5. Klastry specyfikacji wymagań kompetencyjnych 258
PODSUMOWANIE 261
BIBLIOGRAFIA 276
ZAŁĄCZNIK 1
Przykładowy model kompetencyjny spośród 81 uwzględnionych w badaniach podobieństwa wymaganych składowych kompetencji 308
ZAŁĄCZNIK 2
Wymagania dotyczące składowych kompetencji (S) w słowniku biznesowym wykorzystanym w badaniach i liczba oraz struktura wystąpień 313
ZAŁĄCZNIK 3
Pary wymagań składowych kompetencji (S) społecznych/miękkich (N=83) w zbiorze modeli kompetencyjnych
MK (R=81) opracowanych w ramach wybranej platformy IT (uszeregowanie wg W1(SA, SB)) 345
ZAŁĄCZNIK 4
Wykaz podstawowych symboli stosowanych w monografii 413