Projektowanie wirtualne z wykorzystaniem systemów CAD

ISBN
978-83-7775-685-0
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
140

Książka powstała na podstawie materiałów przygotowanych do wykładu Projektowanie wirtualne prowadzonego dla studentów Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, adresowanego do inżynierów mechaników.
Projektowanie wirtualne to szeroki i zróżnicowany obszar tematyczny, dlatego w publikacji zawarto wybrane elementy tego procesu. Choć dostępne są opracowania opisujące poszczególne etapy projektowania wirtualnego, to jednak prac na temat ich relacji i rozwiązywania problemów wynikających z ich specyfiki jest niewiele.

 

Spis treści

- Przedmowa 7
- Wstęp 9
- Rozdział 1. Historia powstania systemów CAD – czyli jak to się zaczęło 11
- Rozdział 2. Przegląd współczesnych systemów CAD – czyli rynek oprogramowania 17
- Rozdział 3. Przegląd wybranych systemów CAE – czyli system CAD jako podstawa analiz inżynierskich 43
- Rozdział 4. Biblioteki graficzne systemów CAD – czyli jak to działa 55
- Rozdział 5. Modelowanie geometrii w systemach CAD – czyli jak powstaje obiekt bryłowy 69
- Rozdział 6. Formaty wymiany informacji w systemach CAD – czyli jak wymieniać informację 77
- Rozdział 7. Rekonstrukcja importowanej geometrii w systemach CAD – czyli co jeszcze trzeba wiedzieć 90
- Rozdział 8. Projektowanie wirtualne – czyli środowisko i jego elementy 114
- Rozdział 9. Rola procedur optymalizacyjnych – czyli etap syntezy i analizy rozwiązania 118
- Rozdział 10. Kierunki rozwoju – czyli co nowego w najbliższej przyszłości 125
- Literatura 134