Przestrzeń miasta - przestrzeń zamieszkania

ISBN
978-83-7775-688-1
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
318

Spis treści
1. Wprowadzenie 7
1.1. Stan badań 8
1.2. Struktura pracy 10
1.3. Metodologia 11
2. Procesy urbanizacyjne w kontekście współczesnych transformacji 15
2.1. Transformacje przestrzenne 15
2.2. Transformacje organizacyjne 18
2.3. Transformacje społeczne 20
2.4. Transformacje środowiskowe 21
2.5. Transformacje technologiczne 23
2.6. Podsumowanie 25
3. Człowiek i miejsce. Psychospołeczne aspekty kształtowania środowiska zamieszkania 27
3.1. Miejsce 28
3.2. Cechy miejsca 30
3.3. Fizyczność miejsca 31
3.4. Zmienność miejsca 33
3.5. Percepcja miejsca 34
3.6. Struktura społeczna miejsca 35
3.7. Współdecydowanie o miejscu 37
3.8. Podsumowanie 39
4. Tendencje formalne i kompozycyjne w kształtowaniu środowiska mieszkalnego 41
4.1. Forma współczesnego miasta 41
4.2. Różnorodność habitatu, wybrane zależności 47
4.3. Tendencje kompozycyjne we współczesnej architekturze mieszkaniowej 55
4.4. Podsumowanie 79
5. Parametryzacja i optymalizacja w planowaniu miejskich obszarów mieszkaniowych 83
5.1. Porównanie wybranych przykładów 85
5.1.1. Zielone Wzgórza 86
5.1.2. Nowe Żerniki 96
5.1.3. Wyspa Wież 105
5.2. Podsumowanie 112
6. Koncepcje nowych miast, dzielnic i osiedli 117
6.1. Propozycje programowo-przestrzenne 118
6.2. Dzielnice poprzemysłowe 124
6.3. Zielone miasta i osiedla 132
6.4. Innowacje technologiczne 136
6.5. Podsumowanie 142
7. Analiza rozwoju struktur mieszkalnych w kontekście oddziaływania na przestrzeń miejską na przykładzie Poznania i aglomeracji poznańskiej 147
7.1. Strategie rozwoju miasta i mieszkalnictwa 148
7.2. Struktury podmiejskie 150
7.2.1. Typy zabudowy, charakterystyka wybranych rozwiązań 152
7.2.2. Rola przestrzeni publicznych w organizacji suburbiów 164
7.2.3. Rokietnica 164
7.2.4. Dąbrówka 168
7.2.5. Puszczykowo 171
7.3. Transformacja przedmieścia a proces gentryfikacji (Poznań-Główna) 175
7.4. Przekształcenia w strefie śródmiejskiej (Poznań-Wilda) 185
7.5. Osiedla i zespoły mieszkaniowe 194
7.6. Nowe dzielnice, wizje miasta przyszłości – Poznań (Wolne Tory, Portowo, Stara Rzeźnia, Elektrociepłownia Garbary) 211
7.7. Podsumowanie 219
8. Autorskie doświadczenia w zakresie kształtowania przestrzeni mieszkalnej 223
8.1. Miejskie kontinuum, hierarchizacja i spójność przestrzeni (Poznań, ul. Heweliusza) 226
8.2. Skala zespołu mieszkalnego (Poznań, ul. Marcelińska) 235
8.3. Akcentowanie tkanki miejskiej, symbioza form (Poznań, ul. Bukowska) 242
8.4. Kompozycja wielu proporcji (Poznań, ul. Palacza) 244
8.5. Kontekst a indywidualizacja (Poznań, ul. Ogrodowa) 247
8.6. Spojność i kontynuacja (Poznań, ul. Półwiejska) 250
8.7. Podsumowanie 253
9. Waloryzacja środowiska zbudowanego na przykładzie os. Polanka 2 w Poznaniu 255
9.1. Kryteria oceny 257
9.2. Założenia projektowe 262
9.3. Oceny i opinie użytkowników 265
9.3.1. Lokalizacja 265
9.3.2. Organizacja przestrzeni 267
9.3.3. Architektura 272
9.3.4. Program 273
9.3.5. Komunikacja 275
9.3.6. Zieleń 277
9.3.7. Estetyka 279
9.3.8. Integracja 282
9.3.9. Bezpieczeństwo 286
9.4. Porównanie os. Polanka 2 z wybranymi modelami zabudowy mieszkaniowej 288
9.5. Podsumowanie 295
Zakończenie 301
Bibliografia 303
Streszczenie 315
Summary 317