Oprzyrządowanie do procesów obróbki plastycznej metali

ISBN
978-83-7775-700-0
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
220

Podręcznik jest doskonałym wprowadzeniem do problematyki oprzyrządowania w procesach kształtowania plastycznego metali, definiującym rolę właściwego projektowania i konstrukcji przyrządów oraz narzędzi. Scharakteryzowano w nim podstawowe procesy realizowane za pomocą poszczególnych grup oprzyrządowania. Omówiono problematykę oprzyrządowania dla procesów cięcia, dziurowania, wykrawania oraz wykrawania dokładnego, a także procesów gięcia, tłoczenia, wyciskania, kucia i ciągnienia. 

To nowoczesny podręcznik spełniający częściowo rolę encyklopedii, a częściowo poradnika, zawierający ogromną liczbę istotnych – zwłaszcza dla praktyki – informacji o wielu procesach plastycznego kształtowania metali. Pozwoli lepiej zrozumieć istotę problemu wytwarzania wyrobów oraz projektowania, wykonawstwa, kontroli 
i napraw części maszyn i przyrządów


Publikacja znakomicie koresponduje z programem nauczania obowiązującym na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. Szczególnie dedykowana jest studentom oraz absolwentom zajmującym się dydaktycznie i zawodowo projektowaniem procesów obróbki plastycznej.

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
(z recenzji wydawniczej)
 

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ PIERWSZY. Wprowadzenie 9
1.1. Rola oprzyrządowania w procesie produkcyjnym 9
1.2. Podstawowe wytyczne dotyczące projektowania i budowy przyrządów
oraz narzędzi 12
1.3. Podział przyrządów i narzędzi 16
1.4. Standaryzacja przyrządów 19
1.4.1. Standaryzacja obudowy przyrządów 20
1.4.2. Standaryzacja elementów prowadzących 21
1.4.3. Standaryzacja elementów mocujących przyrządy na prasach 21
1.4.4. Standaryzacja elementów roboczych przyrządów 21
1.4.5. Standaryzacja elementów sprężynowych 22
1.4.6. Standaryzacja pozostałych elementów pomocniczych – łączących,
zaciskających i centrujących 22
1.5. Materiały narzędziowe 22
1.6. Zużycie narzędzi 25
ROZDZIAŁ DRUGI. Oprzyrządowanie do procesów cięcia 29
ROZDZIAŁ TRZECI. Oprzyrządowanie do procesów wykrawania i dziurowania 35
3.1. Wprowadzenie 35
3.2. Siła i praca cięcia 39
3.3. Technologiczność wytwarzania 43
3.4. Główne elementy budowy przyrządów 49
3.4.1. Matryca 49
3.4.2. Stempel 59
3.4.3. Luz między elementami tnącymi 68
3.4.4. Elementy prowadzące przyrządów 75
3.4.5. Obudowy przyrządów 79
3.4.6. Prowadzenie blachy w postaci taśmy 82
3.4.7. Elementy ustalające skok taśmy 83
3.4.8. Elementy mocujące przyrządy na prasie 85
3.4.9. Środek ciężkości przyrządu 87
3.5. Przykłady przyrządów do wykrawania/dziurkowania 89
3.6. Konserwacja, ostrzenie i montaż narzędzi 97

ROZDZIAŁ CZWARTY. Oprzyrządowanie do procesów wykrawania dokładnego 103
ROZDZIAŁ PIĄTY. Oprzyrządowanie do procesów gięcia 113
5.1. Wprowadzenie 113
5.2. Podstawowe parametry geometryczne w procesie gięcia 114
5.2.1. Graniczne wartości promienia gięcia 114
5.2.2. Odkształcenia sprężyste 115
5.2.3. Długość rozwinięcia wyrobu 117
5.3. Rodzaje narzędzi do gięcia 118
5.3.1. Przyrządy specjalne do gięcia na prasach uniwersalnych 121
5.3.2. Oprzyrządowanie do gięcia na prasach krawędziowych 125
5.3.3. Gięcie profili na rolkach – profilowanie na profilarkach rolkowych 128
5.3.4. Gięcie na walcach 130
5.3.5. Oprzyrządowanie do gięcia rur 134
5.3.6. Gięcie wyrobów z drutu i taśmy przy użyciu automatów do gięcia 136
ROZDZIAŁ SZÓSTY. Oprzyrządowanie do procesów tłoczenia 139
6.1. Wprowadzenie 139
6.2. Narzędzia do pierwszej operacji tłoczeni 142
6.3. Narzędzia do przetłaczania 150
6.4. Narzędzia do procesu wyciągania ścianki wytłoczki 151
6.5. Przyrządy do kształtowania karoserii 154
6.6. Wielotaktowe przyrządy do tłoczenia 156
6.7. Przyrządy wielooperacyjne 159
6.8. Niekonwencjonalne metody tłoczenia 160
ROZDZIAŁ SIÓDMY. Oprzyrządowanie do procesów wyciskania 169
7.1. Wprowadzenie 169
7.2. Przyrządy do wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego 174
7.2.1. Podstawowe elementy przyrządów do wyciskania 177
7.3. Trwałość narzędzi do wyciskania na zimno 182
ROZDZIAŁ ÓSMY. Oprzyrządowanie do procesów wgłębiania na zimno 185
8.1. Wprowadzenie 185
8.2. Przyrządy do wgłębiania na zimno 186
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY. Oprzyrządowanie do procesów kucia 191
9.1. Definicja, rodzaje, ogólna charakterystyka 191
9.2. Narzędzia do kucia w matrycach otwartych 196
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY. Oprzyrządowanie do procesów ciągnienia 203
ROZDZIAŁ JEDENASTY. Oprzyrządowanie do innych procesów obróbki plastycznej 207
11.1. Kształtowanie obrotowe 207
11.2. Kształtowanie przyrostowe wyrobów z blach 209
11.3. Rapid tooling 213
11.4. Obciąganie 216
11.5. Wybrzuszanie 216
Literatura 219