Urządzenia symulacji lotu

ISBN
978-83-7775-703-1
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
140

Niewiele na polskim rynku wydawniczym książek traktujących o lotnictwie, które mogłyby pomóc studentom w poznaniu i zrozumieniu zagadnień z tej branży. Publikacja wypełnia tę lukę. Odpowiada na zapotrzebowanie na materiały ułatwiające edukację studentom, jak również pracownikom i pasjonatom branży, chcącym poszerzyć swoje horyzonty. Jest próbą uaktualnienia i uzupełnienia polskiej bibliografii naukowej o współczesne zagadnienia związane z symulatorami w lotnictwie. Jej celem jest popularyzacja urządzeń symulacji lotu i rozszerzenie zakresu ich ­stosowania w Polsce.

Autorka ukończyła studia na kierunku transport lotniczy na Politechnice Poznańskiej. 
W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, a od 2017 roku z przedmiotu urządzenia symulacji lotu. Od 2016 roku jest zatrudniona na Politechnice Poznańskiej, a od 2020 roku 
w Zakładzie Lotnictwa, na stanowisku adiunkta. Na co dzień pracuje w Laboratorium Badań Symulatorowych, wykorzystując zaawansowany symulator lotu CKAS MotionSim5.

 

Spis treści

Wykaz oznaczeń 7
Od autorki 9
1. Wstęp 11
2. Podstawowe cechy symulacji i symulatorów 13
3. Rola symulacji w procesie kształcenia 25
4. Historia symulatorów lotu 41
5. Zalety i wady stosowania symulatorów lotu 49
6. Podział prawny FSTD 67
7. Certyfikacja symulatorów lotu 85
7.1. Proces certyfikacji 85
7.2. Testy walidacyjne 89
7.3. Testy funkcjonalne i subiektywne 93
7.4. Procedury certyfikacyjne 94
8. Układy funkcjonalne w symulatorach lotu 99
8.1. Układ ruchu 99
8.2. Układ dźwięku 105
8.3. Układ wizualizacji 108
9. Choroba symulatorowa 115
10. Zakończenie 127
Wykaz interesujących stron internetowych 131
Bibliografia 133