Siedem tradycyjnych i siedem nowych narzędzi zarządzania jakością

ISBN
978-83-7775-705-5
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna

Pobierz Siedem tradycyjnych i siedem nowych narzędzi zarządzania jakością

 

Książka zawiera materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów i osób zainteresowanych praktycznymi aspektami zarządzania jakością. W centrum moich zainteresowań znalazło się siedem tradycyjnych i siedem nowych narzędzi zarządzania jakością. Nawiązując do klasycznych koncepcji, takich jak kaizen czy TQM, omówiono problematykę doskonalenia w organizacjach oraz wyjaśniono istotę ciągłego doskonalenia. Wyjaśniono także mechanizmy doskonalenia i skuteczności podejmowanych działań. Szczegółowo omówiono siedem tradycyjnych (diagram procesu, diagram Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza, histogram, punktowy diagram korelacji, arkusz kontrolny, karta kontrolna) oraz siedem nowych (diagram relacji, diagram pokrewieństwa, diagram strzałkowy, drzewo decyzyjne, diagram macierzowy, macierzowa analiza danych, wykres programowy procesu podejmowania decyzji) narzędzi zarządzania jakością. Każde z nich zaprezentowano w sposób niezwykle przystępny: najpierw przedstawiono informacje teoretyczne, następnie procedurę stosowania danego narzędzia oraz przykład jego praktycznego wykorzystania. Opis każdego z narzędzi zwieńczony jest dwoma zadaniami do samodzielnego wykonania.

 

 

Logo licencji CC BY SA      

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.

ISBN 978-83-7775-705-5 (wersja elektroniczna)

https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-705-5