Lotnicze napędy turbinowe

ISBN
978-83-7775-729-1
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
328

 

Pomimo wieloletniej eksploatacji statków powietrznych nadal brakuje publikacji naukowych, a przede wszystkim podręczników akademickich poświęconych budowie, zasadzie działania i eksploatacji lotniczych zespołów napędowych.  W związku z tym, że nowoczesny transport lotniczy bazuje na reakcyjnych silnikach przepływowych, autor podręcznika skupia się głównie na napędach turbinowych. Niniejsza publikacja jest skierowana do uczniów szkół politechnicznych i studentów zdobywających wiedzę dotyczącą napędów lotniczych, a także osób ubiegających się o licencję mechanika, technika lub inżyniera lotniczego.

 

Spis treści

Wykaz symboli 7
Streszczenie 11
Od autora 15
1. Wstęp 17
2. Klasyfikacja i zasada działania turbinowych napędów lotniczych 21
2.1. Wstęp 21
2.2. Systematyka napędów lotniczych 22
2.3. Zasada działania silnika turbinowego 43
3. Parametry opisujące osiągi silnika 53
3.1. Ciąg silnika 53
3.2. Rozkład ciągu i ciąg wypadkowy 56
3.3. Ciąg zdławionej dyszy wylotowej 58
3.4. Moc ciągu 65
3.5. Równoważna moc na wale napędowym śmigła 66
3.6. Parametry opisujące sprawność silnika 68
3.7. Stosunek natężenia przepływów 72
3.8. Stosunek ciśnień w silniku 75
3.9. Parametry jednostkowe 76
4. Wloty silników turbinowych 95
4.1. Wstęp 95
4.2. Typy wlotów do silników 96
4.3. Konfiguracje wlotów 102
4.4. Wloty turbinowych silników śmigłowych i śmigłowcowych 104
4.5. Zagrożenia uszkodzenia silników turbinowych i ich wlotów 105
5. Sprężarki 111
5.2. Sprężarki promieniowe 112
5.3. Sprężarki osiowe i wentylatory 118
5.4. Łopatki i aparaty kierujące 126
5.5. Mocowanie łopatek i luzy wierzchołkowe 129
5.6. Sprężarki osiowo-promieniowe 132
5.7. Niestateczna praca sprężarki i pompaż 133
5.8. Metody kontroli przepływu powietrza: zawory upustowe, ruchome kierownice wlotowe, ruchome aparaty kierujące 139
6. Komory spalania 145
6.1. Wstęp 145
6.2. Typy komór spalania 150
6.3. Cechy konstrukcyjne komór spalania 157
6.4. Zasada działania komory spalania 161
6.5. Ewolucja komory spalania i jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska 164
7. Turbiny 171
7.2. Działanie i charakterystyka różnych typów łopatek turbin 177
7.3. Mocowanie łopatek turbiny 196
7.4. Sposoby regulacji luzów wierzchołkowych 200
8. Układy wylotowe 205
8.1. Wstęp 205
8.2. Cechy konstrukcyjne oraz zasady działania układów wylotowych 206
8.3. Dysze regulowane zbieżne i rozbieżne 217
8.4. Redukcja hałasu wytwarzanego przez silnik 224
8.5. Układy odwracania ciągu 231
8.6. Dysze ze sterowanym wektorem ciągu oraz układy pionowego startu 236
9. Systemy i instalacje napędów turbinowych 243
9.1. Systemy smarowania silnika turbinowego 243
9.2. Instalacja elektryczna i zapłonowa silnika  258
9.3. Instalacja paliwowa 264
9.4. Układ przeciwoblodzeniowy 284
9.5. Sterowanie silnikiem i kontrola jego pracy w kabinie 288
9.6. Sygnalizacja pożaru i podwyższonej temperatury 303
9.7. System uruchamiania silnika, APU 308
Literatura 321
Załącznik 1. Tabela konwersji najważniejszych jednostek stosowanych w lotnictwie 327