Inżynieria powierzchni. Część 2. Materiały objętościowe na ostrza skrawające

ISBN
978-83-7775-732-1
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
112

Podręcznik stanowi drugą część planowanego cyklu pt. Inżynieria powierzchni, obejmującego całokształt zagadnień związanych głównie z inżynierią powierzchni narzędzi skrawających w zakresie prezentowanym podczas wykładów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Poznańskiej.  
W publikacji zawarto kolejnych sześć wykładów. Dotyczą one zagadnienia objętościowych materiałów narzędziowych na ostrza skrawające ze szczególnym uwzględnieniem stali szybkotnących (konwencjonalnych i otrzymywanych w procesach metalurgii proszków), węglików spiekanych, ceramiki narzędziowej (tlenkowej, tlenkowo-węglikowej, azotkowej, sialonów, umocnionej wiskerami), cermetali oraz materiałów supertwardych (z diamentu, materiałów diamentopodobnych, regularnej i wurcytopodobnej odmiany azotku boru). W publikacji za-warto opis właściwości technologicznych i eksploatacyjnych wymienionych materiałów oraz sposobów ich wytwarzania. W celu ułatwienia przyswojenia niekiedy złożonego przebiegu procesu wytwarzania objętościowych materiałów narzędziowych przedstawiono je, oprócz opisu słownego, w formie diagramów. 
Celem skryptu jest dostarczenie w sposób syntetyczny i uporządkowany – z po-działem na kolejne wykłady – najważniejszych treści, opisanych w znacznie obszerniejszych opracowaniach autora. Przyjęta syntetyczna forma publikacji powin-na umożliwić, w odróżnieniu od wcześniejszych prac, szybkie powtórzenie oraz lepsze przyswojenie materiału omawianego na wykładach. 
W każdym z rozdziałów zamieszczono obszerny wykaz literatury celem pogłębienia wiedzy z inżynierii powierzchni. 

 

WSTĘP
WYKŁAD VI
KONWENCJONALNE STALE SZYBKOTNĄCE
Ogólna charakterystyka i podział stali szybkotnących
Metody wytwarzania konwencjonalnych stali szybkotnących
Literatura do wykładu VI
WYKŁAD VII
SPIEKANE STALE SZYBKOTNĄCE
Charakterystyka i podział spiekanych stali szybkotnących
Metody wytwarzania spiekanych stali szybkotnących
Literatura do wykładu VII
WYKŁAD VIII
WĘGLIKI SPIEKANE
Ogólna charakterystyka i podział węglików spiekanych
Metody wytwarzania węglików spiekanych
Literatura do wykładu VIII
WYKŁAD IX
CERAMIKA NARZĘDZIOWA – A
Podstawy wytwarzania i podział na grupy
Ceramika tlenkowa
Ogólna charakterystyka ceramiki tlenkowej
Wytwarzanie ceramiki tlenkowej
Literatura do wykładu IX
WYKŁAD X
CERAMIKA NARZĘDZIOWA – B
Ceramika tlenkowo-węglikowa
Ogólna charakterystyka ceramiki tlenkowo-węglikowej
Wytwarzanie ceramiki tlenkowo-węglikowej
Ceramika azotkowa
Ogólna charakterystyka ceramiki azotkowej
Wytwarzanie ceramiki azotkowej
Ceramika tlenkowa umocniona wiskerami SiC
Ogólna charakterystyka ceramiki z wiskerami
Wytwarzanie ceramiki białej umocnionej wiskerami
Ceramika ’-SiAlON
Ogólna charakterystyka sialonu
Wytwarzanie ceramiki ’-SiAlON
Literatura do wykładu X
WYKŁAD XI
Cermetale narzędziowe
Ogólna charakterystyka cermetali narzędziowych
Wytwarzanie cermetali narzędziowych
Supertwarde materiały spiekane
Spiekany diament polikrystaliczny
Ogólna charakterystyka i odmiany spieków
diamentowych
Wytwarzanie polikrystalicznego diamentu
Spiekany polikrystaliczny azotek boru
Ogólna charakterystyka i odmiany azotku
boru
Wytwarzanie azotku boru
Literatura do wykładu XI