Uklady elektryczne i elektroniczne pojazdów. Laboratorium

ISBN
978-83-7775-737-6
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
188

Skrypt przeznaczony do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu
układy elektryczne i elektroniczne pojazdów dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia kierunków elektromobilność i elektrotechnika
na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki
Poznańskiej.

 

Spis treści

Przedmowa         9
Regulamin przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych         11
Sprawozdanie z ćwiczenia         13
Ogólne zasady BHP obowiązujące w laboratorium elektrotechniki i elektroniki w pojazdach         15
1. Badanie akumulatorów samochodowych         17
1.1. Cel ćwiczenia         17
1.2. Budowa i zasada działania akumulatorów         17
1.3. Schematy układów pomiarowych         24
1.4. Bezpieczeństwo podczas badań akumulatorów         24
1.5. Przebieg ćwiczenia         25
Literatura         29
2. Badanie rozruszników samochodowych         31
2.1. Cel ćwiczenia         31
2.2. Budowa i zasada działania rozruszników         31
2.3. Schematy układów pomiarowych         37
2.4. Przebieg ćwiczenia         39
Literatura         42
3. Badanie alternatorów samochodowych         43
3.1. Cel ćwiczenia         43
3.2. Budowa i zasada działania alternatorów         43
3.3. Schematy układów pomiarowych         49
3.4. Przebieg ćwiczenia         50
Literatura        55
4. Badanie układów zapłonowych         57
4.1. Cel ćwiczenia         57
4.2. Budowa i zasada działania układów zapłonowych         57
4.3. Schemat układów pomiarowych          65
4.4. Przebieg ćwiczenia         66
Literatura         71
5. Badanie świateł pojazdów samochodowych         73
5.1. Cel ćwiczenia         73
5.2. Budowa i regulacja świateł pojazdów         73
5.3. Nowoczesne oświetlenie w pojazdach         82
5.4. Stanowisko do przeprowadzania badań         83
5.5. Przebieg ćwiczenia         84
Literatura         86
6. Badanie czujników prędkości obrotowej i położenia wału korbowego         87
6.1. Cel ćwiczenia         87
6.2. Czujniki prędkości obrotowej i położenia wału korbowego w pojazdach samochodowych         87
6.3. Stanowisko do przeprowadzania badań         95
6.4. Przebieg ćwiczenia         96
Literatura         98
7. Badanie czujników położenia i czujników spalania stukowego         99
7.1. Cel ćwiczenia         99
7.2. Rodzaje, budowa i własności funkcjonalne czujników położenia         99
7.3. Budowa i zasada działania czujników spalania detonacyjnego         101
7.4. Stanowisko do przeprowadzania badań         102
7.5. Przebieg ćwiczenia         104
Literatura         107
8. Badanie przepływomierzy powietrza         109
8.1. Cel ćwiczenia         109
8.2. Rodzaje, budowa i własności funkcjonalne przepływomierzy powietrza         109
8.3. Schematy układów pomiarowych          114
8.4. Przebieg ćwiczenia         115
Literatura         117
9. Badanie czujników ciśnienia         119
9.1. Cel ćwiczenia         119
9.2. Rodzaje, budowa i własności funkcjonalne czujników ciśnienia         119
9.3. Schematy układów pomiarowych         122
9.4. Przebieg ćwiczenia         123
Literatura         125
10. Badania samochodowych czujników temperatury         127
10.1. Cel ćwiczenia         127
10.2. Budowa i funkcjonowanie czujników temperatury         127
10.3. Schematy układów pomiarowych         132
10.4. Przebieg ćwiczenia         133
Literatura         136
11. Badanie dwustanowych sond lambda         137
11.1. Cel ćwiczenia         137
11.2. Budowa i funkcjonowanie sond lambda         137
11.3. Stanowisko do przeprowadzania badań         142
11.4. Przebieg ćwiczenia         142
Literatura         144
12. Badanie układu wtryskowo-zapłonowego Motronic         145
12.1. Cel ćwiczenia         145
12.2. Budowa i własności funkcjonalne układu wtryskowo-zapłonowego Motronic         145
12.3. Stanowisko do przeprowadzania badań         150
12.4. Przebieg ćwiczenia         150
Literatura         154
13. Badanie układów autoalarmów         155
13.1. Cel ćwiczenia         155
13.2. Budowa i elementy składowe systemów autoalarmowych         155
13.3. Układ antysabotażowy         159
13.4. Cyfrowy układ alarmowy         160
13.5. Schematy układów pomiarowych         163
13.6. Przebieg ćwiczenia         164
Literatura         165
14. Badanie systemu lokalizowania i monitorowania pojazdu         167
14.1. Cel ćwiczenia         167
14.2. Budowa i zasada