Innowacje ergonomiczne. Praktyczne i teoretyczne schematy poznawczo-ideowe

ISBN
978-83-7775-738-3
Rok wydania: 
2024
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
94

Pobierz Innowacje ergonomiczne. Praktyczne i teoretyczne schematy poznawczo-ideowe

Innowacje ergonomiczne są nowym elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu zawarto autorskie badania nad praktycznymi i teoretycznymi schematami poznawczo-ideowymi innowacji ergonomicznych, ich absorpcji oraz dyfuzji. Dokonano analizy stanu badań dotyczących innowacji, innowacyjności, a także niezbędnych do ich tworzenia wiedzy, twórczości i kreatywności. Innowacje ergonomiczne zostały ujęte w działaniach technicznych oraz organizacyjnych przedsiębiorstw. Sednem niniejszego opracowania jest charakterystyka występowania innowacji ergonomicznych w przedsiębiorstwach, a także zaprezentowanie ich absorpcji i dyfuzji na przykładzie autorskiego schematu poznawczo-ideowego.

SPIS TREŚCI

Wykaz symboli 7
Streszczenie 9
Od autorki 11
Wstęp 13
1. Istota innowacji w przedsiębiorstwach 17
1.1. Podstawowe definicje 17
1.1.1. Geneza innowacji 17
1.1.2. Innowacyjność jako cecha przedsiębiorstwa 21
1.1.3. Wiedza jako podstawa dla innowacji 23
1.1.4. Kreatywność jako cecha sprzyjająca innowacyjności 24
1.1.5. Twórczość – wsparcie innowacji 25
1.2. Rodzaje innowacji 26
1.3. Procesy innowacyjne 29
1.4. Modele innowacyjne 31
2. Innowacje ergonomiczne w literaturze 39
2.1. Pojęcie innowacji ergonomicznych 39
2.2. Istota innowacji ergonomicznych 41
2.3. Innowacje ergonomiczne – praktyczne zastosowanie 43
3. Praktyczna weryfikacja innowacji ergonomicznych 47
3.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 47
3.1.1. Zarządzanie innowacjami 47
3.1.2. Strategia zarządzania innowacjami 50
3.1.3. Endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania innowacji 54
3.1.4. Uwarunkowania ekonomiczne innowacji 57
3.1.5. Absorpcja i dyfuzja innowacji 59
3.2. Badania identyfikacji innowacji ergonomicznych 61
3.3. Analiza innowacyjności ergonomicznej 63
4. Schemat poznawczo-ideowy innowacji ergonomicznych 73
4.1. Absorpcja innowacji ergonomicznych 73
4.2. Dyfuzja innowacji ergonomicznych 79
Podsumowanie 83
Bibliografia 87
Abstract 93